מונחים רפואיים חזור

פיזיולוגיה physiology

תאור

מדע העוסק בתפקוד של אורגניזמים חיים.