מונחים רפואיים חזור

פיצוי יתר overcompensation

תאור

בפסיכולוגיה - מצב בו אדם משתדל להתגבר על נכות על-ידי מאמצים והישגים גדולים מן הדרוש.