מונחים רפואיים חזור

פישוט extension

תאור

תנועה של מפרק בה שתי עצמות צמודות מתיישרות אחת ביחס לשניה. התנועה ההפוכה היא כיפוף.