מונחים רפואיים חזור

אנדולימפה endolymph

תאור

הנוזל שממלא את המבוך הקרומי של האוזן.