פנוימוציסטיס
pneumocystis

תאור

סוג של חד-תאי. פנוימוציסטיס קריני גורם דלקת ריאות באנשים עם מערכת חיסון מדוכאת, במיוחד אחרי כמותרפיה אינטנסיבית או בחולי איידס. הטיפול הוא אנטיביוטי.