פנוימוקוקוס (פנאומוקוקוס)
pneumococcus, Diplococcus pneumoniae

תאור

חיידק הגורם לדלקת ריאות ודלקת קרום המוח. קיים חיסון יעיל נגדו.