פנקראטין
pancreatin

תאור

מיצוי מן הלבלב שמכיל את האנזימים שלו; ניתן במצבים בהם יש מחסור במיצי לבלב, כגון דלקת לבלב.