פסיכה
psyche

תאור

הנפש או הרוח; התפקוד הרוחני (בניגוד לגופני) של האדם.