מונחים רפואיים חזור

פסיכופיזיולוגיה psychophysiology, neuropsychology, physiological p

תאור

ענף בפסיכולוגיה שמקשר בין מדידות פיזיולוגיות, כגון קצב לב, גודל אישון ואלקטרוקרדיוגרם לבין אירועים פסיכולוגיים.