פעולת הדהוד (אקופרקסיה)
echopraxia

תאור

חיקוי פתולוגי של פעולות אדם אחר; עשוי להיות תסמין של קטטוניה או של לטה.