מונחים רפואיים חזור

פקיעה rupture

תאור

קרע של איבר או רקמה: לדוגמה, פקיעת הקרומים העוטפים את התינוק בזמן הלידה.