פקעית (גלומרולוס)
glomerulus

תאור

רשת של נימי דם בתוך מבנה דמוי ספל - קופסית באומן - של נפרון; בפקעית מתרחש הסינון הראשוני של תוצרי פסולת מן הדם אל אבובית הכליה.