פרגרפיה
paragraphia

תאור

הפרעה בכתיבה, המתבטאת בהחסרת אותיות או מילים שלמות. הופעת הפרעה זו במבוגרים היא בדרך-כלל עקב נזק למוח. בילדים היא קשורה לעיכוב התפתחותי בלימוד נכון של כתיבה.