מונחים רפואיים חזור

פרה-מדיקציה premedication

תאור

מתן תרופות זמן מסוים לפני ניתוח כהכנה לניתוח. בדרך-כלל מדובר בהזרקה של תרופת הרגעה, יחד עם תרופה כגון אטרופין לייבוש הפרשות של הריאות, כדי למנוע את שאיפתן בזמן האלחוש.