מונחים רפואיים חזור

פרוגריה progeria

תאור

מחלה נדירה מאד בה מופיעים כל הסימנים של זקנה אצל ילד.