מונחים רפואיים חזור

פרוטנופיה protanopia, red-blindness

תאור

פגם בראיית צבעים, בו האדם אינו רגיש לצבע האדום ומתבלבל בין אדום, צהוב וירוק. ראה גם דויטרנופיה, טריטנופיה.