מונחים רפואיים חזור

פרוקטולוגיה proctology

תאור

חקר המחלות של החלחולת ופי הטבעת.