מונחים רפואיים חזור

פתולוגי pathological, pathologic

תאור

חולני; מתייחס למחלה, או נובע ממחלה, לדוגמה: שבר פתולוגי הינו שבר הקשור למחלת עצם.