אנוג (ANUG)
acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG

תאור

צורה קשה של דלקת כיבית של החניכיים; קיימת בדרך-כלל אצל אנשים שסובלים מתת-תזונה ומירידה בתנגודת החיסונית של הגוף. נקראת גם נומה.