צהבת מוחנית של היילוד
kernicterus

תאור

צביעה וגרימת נזק למוח על-ידי בילירובין (צבען של המרה), שעלולה להופיע במקרים חמורים של מחלה המוליטית של היילוד. המחלה פוגעת בתאי מוח לא בשלים בגנגליונים הבזליים, ועם התפתחות המוח נוצר דפוס של שיתוק מוחין בגיל 6 חודשים בערך, עם תנועות לא מתואמות, חרשות, הפרעות בראיה וקשיי דיבור.