צינור עורקני (דוקטוס ארטריוזוס)
ductus arteriosus

תאור

כלי דם בעובר המחבר את העורק הריאתי ישירות אל אב העורקים העולה, וכך עוקף את מחזור הדם הריאתי. צינור זה נסגר אחרי הלידה. כשל בסגירה גורם לאוושה מתמדת, והתוצאה דומה לזו של פגם במחיצה. לעיתים הצינור נסגר מעצמו בילדות, אך ברוב המקרים דרוש ניתוח.