ציר
axis

תאור

קו אמיתי או דמיוני העובר דרך מרכז הגוף או אחד מחלקיו, או קו שסביבו מסתובב חלק מן הגוף.