מונחים רפואיים חזור

צנטריול centriole

תאור

חלקיק קטן בציטופלסמה של תאים, קרוב לגרעין, שמעורב ביצירת הכישור בזמן חלוקת התא. בדרך-כלל יש שני צנטריולים בצנטרוזום; בזמן חלוקת התא הם נפרדים ונעים לכיוונים מנוגדים של הגרעין, והכישור נוצר ביניהם.