צניחה
prolapse, descensus, prolapsus

תאור

התקה של איבר או רקמה ממקומו התקין כלפי מטה, בדרך-כלל כתוצאה מהחלשות הרקמות התומכות. ראה סוגי צניחה להלן.