מונחים רפואיים חזור

אגוניסט agonist

תאור

תרופה או חומר טבעי המסוגל להתחבר לקולטנים על גבי תאים מסוימים ליצירת תגובה ידועה.