מונחים רפואיים חזור

אנטגוניסט antagonist

תאור

1. שריר שפעולתו מנוגדת לפעולת שריר אחר (שנקרא אגוניסט). האנטגוניסט נמצא בהרפיה כאשר האגוניסט מתכווץ. 2. תרופה שפעולתה מנוגדת לזו של תרופה אחרת או של חומר כימי טבעי בגוף, שאותו היא מעכבת.