מונחים רפואיים חזור

צנתור עצמי לסירוגין (ISC) intermittent self catheterization, ISC

תאור

פעולה בה החולה מכניס מדי פעם צנתר לשופכה כדי להתרוקן משתן. משמש לטיפול בחולים עם אצירת שתן כרונית. הצנתור יכול למנוע לחץ והרחבה של דרכי השתן העליונות שמביאה לזיהומים ולאי-שליטה במתן שתן.