צריבה בחום
thermocautery

תאור

הרס של רקמה לא רצויה באמצעות חום.