קואנזים
coenzyme

תאור

תרכובת אורגנית שיש לה תפקיד חשוב בהפעלת אנזים.