קוטל חרקים
insecticide, insect powder

תאור

תכשיר שמשמש לקטילת חרקים נושאי מחלות. חלק מהאבקות לקטילת חרקים מכילות תרכובות זרחן אורגני ופלואורידים שעלולות, אם בולעים אותן, לגרום נזק למערכת העצבים. חומרים אלה בדרך-כלל מוגבלים בשימוש.