קולטן התמצאות
proprioceptor

תאור

קצה עצב מוטורי (ראה קולטן) שמנטר שינויים פנימיים בגוף המופיעים עקב תנועה ופעילות שרירית. קולטני התמצאות הממוקמים בשרירים ובגידים מעבירים מידע המשמש לתיאום פעילות השרירים (ראה גם קולטן מתיחה, קולטן מכני).