קו-לטרלי
collateral

תאור

ענף קטן של עצב או של כלי דם הנמצא בזווית ישרה לחלק הראשי.