מונחים רפואיים חזור

קומפלקס קשור לאיידס (ARC) AIDS-related complex, ARC

תאור

קבוצת סימנים ותסמינים הנצפים באנשים הנושאים את הנגיף HIV (ראה נגיף כשל חיסוני אנושי) ושלא פתחו עדיין איידס.