מונחים רפואיים חזור

קונכיית אוזן concha

תאור

שקערורית במשטח החיצוני של האפרכסת, המובילה למבוא השמע (ראה מבוא) באוזן החיצונית.