קוצר נשימה (דיספניאה)
shortness of breath, SOB, breathlessness, dyspnea

תאור

קשיי נשימה בגלל חסימה בזרימת האוויר לריאות (כמו בדלקת הסימפונות ובאסתמה), מחלות הפוגעות ברקמת הריאה (נפחת, שחפת, אבקת הריאות וסרטן) ומחלת לב.