קטוז
ketose

תאור

סוכר פשוט (חד-סוכר) שמסתיים בקבוצת קטו (-C=O); לדוגמה, פרוקטוז.