קלויסטרופוביה
claustrophobia

תאור

פחד חולני ממקומות סגורים או מאזורים צפופים.