קליפה תחושתית
sensory cortex

תאור

האזור בקליפת המוח שאחראי על קבלת מידע מכל חלקי הגוף דרך מסלולים של עצבים תחושתיים. ראה גם קליפה מוטורית.