קלפטומניה
kleptomania

תאור

דחף פתולוגי חזק לגנוב, בדרך-כלל ללא תשוקה מיוחדת לחפץ הגנוב; קשור לעיתים לדיכאון.