מונחים רפואיים חזור

קנה העין rod

תאור

אחד משני סוגים של תאים רגישים לאור ברשתית העין (ראה גם חרוט). עין האדם מכילה כ-125 מיליון קני עין, הנחוצים לראיה באור כהה. הם מכילים צבען שנקרא רודופסין, אשר מתפרק באור ונוצר מחדש בחושך. כאשר הרודופסין מתפרק, קני העין אינם מתפקדים. ראה גם הסתגלות לאור, הסתגלות לחשיכה.