קסנופוביה
xenophobia

תאור

פחד מוגזם מאנשים זרים. ראה פוביה.