מונחים רפואיים חזור

קצב סירקדי circadian rhythm

תאור

כל דפוס ביולוגי המבוסס על מחזור של 24 שעות.