מונחים רפואיים חזור

קראטינוריה creatinuria

תאור

עודף של קראטין בשתן.