מונחים רפואיים חזור

קרדיומגליה cardiomegaly, megacardia, megalocardia, enlarged h

תאור

הגדלה של הלב, המופיעה בהפרעות שגורמות ללב לעבוד קשה יותר מהתקין.