מונחים רפואיים חזור

קרום חדיר למחצה semipermeable membrane

תאור

קרום שמאפשר מעבר של מולקולות מסוימות, אך לא של אחרות. קרום התא הוא חדיר למחצה. משתמשים בקרומים כאלה בהמודיאליזה.