מונחים רפואיים חזור

קרום עכבישי arachnoid membrane

תאור

הקרום האמצעי מבין שלושת הקרומים שעוטפים את המוח ואת חוט השדרה. בינו לבין הקרום הרך נמצא החלל התת-עכבישי, המכיל נוזל מוחי-שדרתי וכלי דם גדולים; לקרום העכבישי עצמו אין אספקת דם.