קרחת
alopecia, baldness

תאור

היעדר שיער באזורים בהם הוא בדרך-כלל צומח. קרחת יכולה להיות תורשתית, או תוצאה של מחלה, פציעה, או הזדקנות.