קרחת אזורית
alopecia areata

תאור

הפרעה מסיבה לא ידועה המאופיינת באיבוד מהיר של שיער מלא באזור עגול בדרך-כלל, עם גבול חד. רוב הנפגעים הם מתחת לגיל 40 שנה. המחלה יכולה להופיע על הקרקפת או באזורים שעירים אחרים בגוף. יש שמקשרים זאת למצבי לחץ רגשי, אך הדבר עדיין לא ברור.