מונחים רפואיים חזור

קריסטה crista, crista ampullaris, crista acustica

תאור

המבנה התחושתי בתעלה העגולה למחצה שבתוך המבוך באוזן. הקריסטות מגיבות לשינויים במהירות תנועת הראש; הן מופעלות על-ידי לחץ מן הנוזל שבתעלות העגולות למחצה.