מונחים רפואיים חזור

קרצינומה in-situ carcinoma in situ, CIS, preinvasive cancer

תאור

סרטן שלא התפשט מעבר לשכבת התאים בה החל להתפתח.